váš partner na ceste osobnostného rozvoja

Myšlienka týždňa

„Ak človek nevie, do ktorého prístavu pláva, nie jemu dobrý nijaký vietor.“