váš partner na ceste osobnostného rozvoja

Myšlienka týždňa

„Dokonalé vlastníctvo vecí je podmienené len dávaním. Všetko čo nie ste schopní dať, bude vlastniť vás.“