váš partner na ceste osobnostného rozvoja

Myšlienka týždňa

„Ak v našej mysli nevládne pokoj, vonkajšia pohoda pre nás neznamená viac než zlatá papučka na reumatickej nohe.“