váš partner na ceste osobnostného rozvoja

Myšlienka týždňa

„Genialita je schopnosť redukovať zložité na
jednoduché.“