váš partner na ceste osobnostného rozvoja

Voľný termín Vami vybraný termín Obsadený termín Nedostupný termín

Cena: 198€  /  33€ osoba

Konzultácia prebieha v dvoch častiach.
Prvá časť konzultácie trvá 30 minút a je to "bezplatná zóna“
Je vedená formou vstupného rozhovoru, ktorý slúži na spresnenie Vami špecifikovanej oblasti záujmu.
Na konci prvej časti sa rozhodnete, či pokračujete ďalej.
Druhá časť konzultácie trvá 120 minút a je to "platená zóna“
Dve po sebe nasledujúce hodiny "nabité“ interakciou.
Konzultácia bude vedená najvhodnejšou možnou formou, vzhľadom na povahu Vášho zadania. ( Mentoring, koučing, názorné ukážky, zábavné cvičenia, dostupné spôsoby, ako meniť postoje,
ako zostaviť akčný plán na dosiahnutie cieľov, ako sa vyrovnať z negatívnymi vplyvmi, atď...).

Osobná konzultácia je určená pre jednotlivcov a skupiny do 6 osôb. Pri skupinách je základným predpokladom, že všetci účastníci prichádzajú s rovnakým cieľom záujmu a budú dodržiavať vopred stanovený postup komunikácie.

Rezervácia

Prihlásenie je záväzné, na základe vyplnených údajov Vám bude rezervácia termínu potvrdená.

* - povinné položky

  Firemné údaje
 
 
 
 
   
 
 
Dodacie údaje: vyplňte v prípade, že sú odlišné od fakturačných údajov.
   
   
   
   
 
 
     

Myšlienka týždňa

„Život je to, čo sa vám práve deje,
zatiaľ čo vy si robíte iné plány.“