váš partner na ceste osobnostného rozvoja

Myšlienka týždňa

„Ak máte nedostatky, nebojte sa ich opustiť.“