váš partner na ceste osobnostného rozvoja

16.05.2014

Dokážeme byť stále šťastní?
To predsa ani nie je možné. “To predsa ani nie je možné“ = “nemožné“. Nemožné nie je fakt, je to presvedčenie, náš postoj. Obklopujú nás rôzne vonkajšie podnety, slabšie či silnejšie stimuly na ktoré reagujeme. Naše reakcie sú naše, vychádzajú z nás. Je to naša pravda a vždy ju budeme mať. Rovnako, aj naše šťastie je naše, ak neuprednostníme niečo iné.


“Igor Orviský“
Viac myšlienok nájdete v knihe EMOČNÝ LABYRINT.


Myšlienka týždňa

„Túžba po niečom bude vždy mocnejšia než
spokojnosť z jej dosiahnutia.“