váš partner na ceste osobnostného rozvoja

© Vitajte na stránkach spoločnosti VÁŠ CIEĽ s.r.o.

Prológ.

Za posledných dvadsať rokov som interagoval so širokým spektrom ľudí pôsobiacich v rôznych oblastiach výroby, obchodu a služieb. Postupne som nadobúdal skúsenosti, globálny prehľad a mentálne zručnosti, ktoré úspešne aplikujem v rámci konzultačných štruktúr. Vediem konzultácie aj semináre na ktorých ľudia transformujú svoje vzdelanie a skúsenosti do nových rozmerov a svoje myšlienky či predstavy do reálneho života.

Moja vízia - cieľ - životná cesta, je podporovať prístup k udržateľnému životnému progresu u čo najväčšieho počtu ľudí. Je nesmierne dôležité povzbudiť ľudí k celkovému progresu (nie konzumu). Aj jedna jediná myšlienka, môže všetko úplne zmeniť a často je tomu práve tak. Som vďačný, že môžem byť súčasťou životov ľudí, ktorých cieľom je budovať úspešnú - šťastnú - zdravú budúcnosť, nie len pre seba ale aj generáciu budúcu.

Tak isto si uvedomujem, že osobnostný rast a emočné zrenie, môže miestami vytvárať nepohodlie. Preto je také dôležité udržať myšlienky v zornom poli, občas aj za cenu, dočasnej straty úsmevu.

Vážim si ľudí, ktorých som v živote stretol. To úžasné množstvo osobných stretnutí mi pomohlo pochopiť podstatné a byť sám sebou...

Ďakujem, že ste navštívili tieto stránky.

Igor Orviský

Myšlienka týždňa

„Vďaka búrkam majú duby hlbšie korene“